... ...

Yhteystiedot
Perttu Ahvenainen
menomap@gmail.com
Ohjeet

1. Valitse haluamasi perhetyyppi alasvetovalikosta.
2. Klikkaa haluamaasi paikkakuntaa kartalta nähdäksesi mitä valitsemasi perhetyypin asuminen paikkakunnalla maksaa
kohtuullisen minimin viitebudjetilla.


Tietoa sovelluksesta

Tämä visualisoiva sovellus pohjautuu kuluttajatukimuskeskuksen vuonna 2010 tekemään "Mitä eläminen maksaa?" tutkimukseen, jossa koottiin kuluttajien ja asiantuntijoiden käsityksiä siitä, mitkä tavarat ja palvelut ovat välttämättömiä arjen sujumiselle. Näiden keskustelujen perusteella laadittiin hyödykekori, joka hinnoiteltiin. Viitebudjetit osoittavat, paljonko rahaa tarvitaan välttämättömien tavaroiden ja palveluiden kulutukseen tietyllä aikavälillä, jotta arki sujuisi.

”Viitebudjetit ovat esimerkki välttämättömäksi katsotun kulutuksen sisällöstä ja rahallisesta arvosta. Kuluttajat voivat hyödyntää tietoja oman taloutensa hallinnassa. Niiden avulla on mahdollista tehdä vertailuja, suunnitelmia ja havainnollistaa, mihin omassa taloudessa raha kuluu. Laskelmat ovat hyödyksi toimeentulon suunnitteluun ja seurantaan ja esimerkiksi valmistautessa pankkien lainaneuvotteluihin. Laskelmien tarkoitus on antaa omalle taloudelle liikkumavaraa, ei kaventaa sitä.”

Anna-Riitta Lehtinen
Erikoistutkija
Kuluttajatutkimuskeskus


Palveluun lisätty data muualta maailmasta perustuu paikallisten instituutioiden toteuttamiin tutkimuksiin.

Hyödyt

Sovelluksessa käytettäviä viitebudjetteja sekä työpaikka- ja asuntotietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi:

-pankkien lainaneuvotteluissa
-taloustiedon opetuksessa
-toimeentuloturvan tason määrittämisessä
-talous- ja velkaneuvonnassa
-kansalaisen oman talouden hallinnassa
-kansalaisen harkitessa muuttoa toiselle paikkakunnalle

Viitebudjetit ja niiden laadintamenetelmä antavat aineksia keskusteluun toimeentulotuen sisällön määrittelystä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä ja lähestymistavoista.